Skip links

Thông điệp từ diễn giả đến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á YSEALI 2022 – Phần 2

Hội thảo Sáng kiến ​​Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) 2022 tại Thành phố biển Nha Trang với chủ đề “Dũng Sĩ Đại Dương” tập hợp 100 thủ lĩnh trẻ từ 10 nước ASEAN và Timor-Leste.

GreenHub là đơn vị hỗ trợ về chuyên môn cùng với World Learning và Đại học Nha Trang xây dựng chương trình YSEALI tại Nha Trang dưới sự tài trợ của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, cung cấp các kiến thức, giải pháp, kinh nghiệm xoay quanh các vấn đề môi trường biển toàn cầu và tại một vùng ven biển miền Trung Việt Nam cho các “Thủ lĩnh trẻ” của Chương trình YSEALI.

Explore
Drag