Skip links

Toạ đàm du lịch xanh nói lên những khó khăn của các doanh nghiệp khi triển khai mô hình

Chiều 12.9.2022, được sự cho phép của Uỷ ban nhân dân thành phố Hội An, Trung tâm xây dựng và thúc đẩy phát triển bền vững (BUS) phối hợp với Phòng Văn hoá và thông tin thành phố Hội An tổ chức “Giới thiệu buổi toạ đàm du lịch xanh lành mạnh cho cơ sở lưu trú vừa và nhỏ, thúc đẩy thực hành du lịch xanh, giảm nhựa tại thành phố Hội An”.

Với sự đồng hành, hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (Greenhub), sự quan tâm của hơn 20 doanh nghiệp lưu trú quy mô vừa và nhỏ tại Hội An cùng sự góp mặt của 40 sinh viên tham gia trực tuyến từ 2 trường ĐH kinh tế và Sư phạm Đà Nẵng, buổi toạ đàm đã đưa ra được mô hình từ nhiều cấp độ khác nhau, từ thấp đến cao, để các doanh nghiệp trao đổi và thảo luận. Tại phiên thảo luận, các doanh nghiệp cũng đã nói lên được những khó khăn, vướng mắc của mô hình trước khi triển khai thực hiện. Hầu như các chủ doanh nghiệp đều rất quan tâm, và ủng hộ mô hình. Tuy nhiên, cần phải có thời gian và các chuyên gia đồng hành để nâng cao năng lực truyền thông, thuyết phục cho du khách và tư vấn những giải pháp thay thế phù hợp với quy mô từng cơ sở.

Được sự quan tâm và lắng nghe của chính quyền địa phương, sự hỗ trợ về kỹ thuật, giải pháp của chuyến gia và các đơn vị tư vấn, hy vọng mô hình du lịch xanh, lành mạnh sẽ được nhân rộng và lan toả trong thời gian tới, hướng đến Hội An – điểm đến du lịch xanh.


Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (LSPP) được tài trợ bởi USAID thuộc chương trình “Dự án Các Hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường” thực hiện bởi GreenHub cùng 03 đối tác (ISPONRE, HUPH-VOHUN, GIMASYS).

Explore
Drag