Skip links

Trại sáng kiến Thanh niên Không rác 2021

Niềm vui, tự hào, Nhiệt huyết và Thành công!

Các bạn ơi, hãy cùng nhìn lại những hình ảnh của chúng mình ở “Trại sáng kiến Thanh niên Không rác 2021” nhé!

————-

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) phát động chương trình “TRẠI SÁNG KIẾN THANH NIÊN KHÔNG RÁC 2021” trong khuôn khổ Mạng lưới Thanh niên Phú Yên Không rác thải, với sự tài trợ và đồng hành của Viện Goethe (Goethe Institut) và Tổ chức Pacific Environment (PE).

Explore
Drag