Skip links

Trao mô hình và thiết bị thu gom rác thải tài nguyên tại Đà Nẵng

Sáng ngày 10/12/2021, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình bàn giao mô hình và phương tiện thu gom, phân loại rác thải tài nguyên cho 7 CLB Sống xanh thuộc 7 quận, huyện. Tại chương trình, 07 xe đẩy thu gom rác và 07 thùng thu gom rác tài nguyên, nguy hại trị giá gần 100 triệu đồng đã được trao. Mỗi Câu lạc bộ Sống xanh được hỗ trợ 01 xe đẩy, 01 thùng thu gom rác, 01 sổ theo dõi thu gom, phân loại rác thải tại nguyên dành cho Chi hội phụ nữ. Các phương tiện này được sự hỗ trợ của Dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” do USAID tài trợ, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) triển khai tại Đà Nẵng nhằm thực hiện Sáng kiến “Huy động CLB Sống xanh tham gia quản lý rác thải tại cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2021-2022”.

Đồng thời, cũng trong ngày 10/12/2021, Hội LHPN Đà Nẵng phối hợp cùng GreenHub cũng tổ chức buổi tập huấn nâng cao kiến thức về nhựa và ảnh hưởng của nhựa tới sức khỏe và môi trường cho các thành viên CLB Sống Xanh là các hội viên phụ nữ trên địa bàn 5 Quận của thành phố. Thông qua buổi tập huấn, phần nào cũng sẽ là bước thúc đẩy sự vận động cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, thay đổi hành vi sử dụng rác thải nhựa để góp phần nâng cao sức khỏe địa phương.

Explore
Drag