Skip links

Trường Đại học Quy Nhơn đã có buổi làm việc với GreenHub và thăm quan mô hình ZHub tại trường TH, THCS, THPT Thực Nghiệm Khoa học Giáo dục

Sáng ngày 10/11/2023, Đoàn Công tác Trường Đại học Quy Nhơn đã có một buổi làm việc ý nghĩa tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh – GreenHub nhằm mục đích tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về các vấn đề liên quan đến quản lý rác thải và mô hình “Trường học Không rác và Hơn thế nữa”.

Trong buổi làm việc, đoàn đã có cơ hội tìm hiểu về mô hình “Trường học Không rác và Hơn thế nữa” với đa dạng hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, triển khai và thực hiện các mô hình thí điểm về phân loại và xử lý rác tại nguồn tại các trường học trong mạng lưới Zhub. Đặc biệt, buổi thảo luận tập trung vào việc xây dựng mạng lưới trao đổi thông tin về thực hành tốt trong quản lý chất thải và tạo ra một cộng đồng hỗ trợ trong lĩnh vực này.

Sau phần thảo luận tại GreenHub, đoàn công tác đã được tham quan Mô hình “Trường học Không rác và Hơn thế nữa” tại Trường TH, THCS & THPT Thực Nghiệm KHGD. Trên cơ sở hợp tác giữa GreenHub và Trường Thực Nghiệm, mô hình được triển khai rất hiệu quả, bền vững với nhiều hoạt động trải nghiệm và lồng ghép trong các môn học của trường.

Cuối cùng, đoàn Công tác Trường Đại học Quy Nhơn mong muốn hợp tác sâu rộng với GreenHub trong tương lai và cảm ơn buổi làm việc vô cùng ý nghĩa với GreenHub nhằm hợp tác xây dựng các chương trình giáo dục cộng đồng và môi trường bền vững.

Buổi làm việc giữa Trường Đại học Quy Nhơn và GreenHub hứa hẹn mang lại những đổi mới tích cực trong việc quản lý rác thải và đào tạo thế hệ sinh viên với những giá trị xanh sáng và bảo vệ môi trường.

Explore
Drag