Skip links

Tuyển dụng chương trình Không rác thải

GreenHub tiếp tục tìm kiếm những chiến binh xanh cho chương trình Không rác thải. Chi tiết về các vị trí GreenHub đang tuyển dụng xem dưới đây.

ĐIỀU PHỐI VIÊN CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG RÁC THẢI

JD Chi tiết: https://bit.ly/JD-Dieu-phoi-vien-CT-KRT

Mô tả công việc

 • Xây dựng và điều phối thực hiện kế hoạch Chương trình Không rác thải
 • Lên kế hoạch, giám sát và báo cáo việc sử dụng hiệu quả tất cả các nguồn lực của các dự án
 • Theo dõi các cập nhật, thay đổi, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và cung cấp thông tin kịp thời cho Quản lý chương trình
 • Điều phối thu thập và phân tích thông tin, kiểm toán rác thải, xây dựng cơ sở dữ liệu về rác thải
 • Xây dựng và duy trì quan hệ đối tác với các bên liên quan
 • Quản lý con người và ngân sách
 • Quản lý chéo các hoạt động chức năng

⏱ Thời hạn ngừng nhận tuyển: 16/05/2022

📩 Email nhận CV: [email protected]; [email protected] hoặc qua https://bit.ly/Apply-Dieu-phoi-vien-CT-KRT


CÁN BỘ CHƯƠNG TRÌNH – DỰ ÁN TẠI PHÚ YÊN

JD chi tiết: https://bit.ly/JD-CBCT-Du-an-Phu-Yen

Mô tả công việc

 • Lên kế hoạch thực hiện các hoạt động cho các dự án, chương trình thực hiện
 • Tìm kiếm và tổng hợp các tư liệu làm tiền đề, cơ sở cho đề cương, đề xuất… của các dự án
 • Phối hợp tổ chức các sự kiện, hội thảo,… trong kế hoạch dự án
 • Tham gia đánh giá nhu cầu, khảo sát ý kiến, phát triển dự án mới, giám sát dự án, đánh giá và báo cáo
 • Tham gia các chuyến đi thực địa, trực tiếp thực hiện các hoạt động của dự án
 • Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tư liệu truyền thông cho các dự án, chương trình thực hiện

⏱ Thời hạn ngừng nhận tuyển: 16/05/2022

📩 Email nhận CV: [email protected]; [email protected] hoặc qua https://bit.ly/Apply-CBCT-Du-an-Phu-Yen

Explore
Drag