Skip links

Tuyển dụng vị trí Điều phối viên Dự án

GreenHub tiếp tục tìm kiếm người bạn đồng hành trên chặng đường phát triển những giải pháp và sáng kiến giúp giảm thiểu rác thải nhựa vì một Việt Nam xanh! 

“Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương (LSPP)” là dự án được tài trợ bởi USAID với mục tiêu nhằm giảm ô nhiễm nhựa thông qua các hành động địa phương, huy động sự tham gia của các bên liên quan, cộng đồng và cá nhân.

GreenHub mong muốn tìm kiếm những ứng viên tiềm năng cho vị trí Điều phối viên Dự án LSPP.

Mô tả công việc:

 • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, ngân sách, thực hiện, giám sát và báo cáo dự án; chịu trách nhiệm về việc sử dụng hiệu quả và minh bạch nguồn vốn và nguồn nhân lực; chịu trách nhiệm về ngân sách và các dòng tài chính theo các thỏa thuận của dự án.
 • Tham gia thiết kế dự án và viết đề xuất.
 • Đại diện cho GreenHub trong các cuộc họp quốc gia và quốc tế liên quan đến các hoạt động của dự án.
 • Quản lý hàng ngày các hoạt động dự án và nguồn nhân lực (Điều phối viên Dự án và Cán bộ Dự án).
 • Góp phần thiết lập và thử nghiệm hệ thống M&E. Thực hiện giám sát và đánh giá tiến độ và việc thực hiện dự án.
 • Tạo điều kiện cho việc phổ biến các thực tiễn tốt nhất và bài học kinh nghiệm giữa các dự án.
 • Tổ chức và tham gia các hội thảo / mạng lưới liên quan trong nước và quốc tế.
 • Tham gia các hoạt động chia sẻ kiến ​​thức của GreenHub và nhà tài trợ.

Kỹ năng yêu cầu:

 • Có trình độ học vấn phù hợp ở cấp độ học vấn, tốt nhất là trong lĩnh vực liên quan đến phát triển và / hoặc các vấn đề môi trường;
 • Có thể chứng minh tối thiểu 3 – 5 năm ở vị trí tương đương và có hiểu biết sâu rộng về các vấn đề môi trường, quản lý chất thải và phát triển; làm quen với phương pháp tiếp cận dựa trên khoa học;
 • Kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc sử dụng các phương pháp có sự tham gia
 • Kinh nghiệm phát triển và quản lý chương trình đã được chứng minh; gây quỹ thành công và tạo ảnh hưởng kinh nghiệm;
 • Có tư duy khái niệm, phân tích và chiến lược với khả năng phân tích bối cảnh phát triển và các yếu tố thúc đẩy, đặc biệt là liên quan đến chính sách và thực tiễn trong môi trường làm việc;
 • Có kinh nghiệm nâng cao năng lực, quản lý quan hệ đối tác;
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt, thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh cả viết và nói;
 • Sẵn sàng và có thể đi đến các khu vực thực địa của Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm về vị trí Điều phối viên Dự án, hãy truy cập vào đường link dưới đây:

https://bit.ly/3zL0qAM

Thời gian nhận hồ sơ: từ 11/01 đến 30/01 năm 2022.

Explore
Drag