Skip links

UBND tỉnh Nam Định kêu gọi người dân nói không với “sản phẩm nhựa dùng một lần”!

Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, UBND tỉnh Nam Định đã phát động mỗi cán bộ, viên chức, người lao động hành động và vận động gia đình, người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”.

UBND tỉnh Nam Định mới đây đã ra văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổ chức thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”…

Theo đó, chính quyền tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị trong tỉnh thực hiện phong trào với các nội dung, gồm: không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Phát động mỗi cán bộ, viên chức, người lao động hành động và vận động gia đình, người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”.

Sản phẩm nhựa dùng một lần đang gây ô nhiễm nghiêm trọng - ảnh minh họa
Sản phẩm nhựa dùng một lần đang gây ô nhiễm nghiêm trọng – ảnh minh họa

Phát động phong trào, huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nylon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất, khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng,thân thiện với môi trường, thay thế túi nylon, sản phẩm nhựa khó phân hủy…

UBND tỉnh Nam Định giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, địa phương. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức thực hiện phát động phong trào ““Chống rác thải nhựa”…

Sở Công thương có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp,Trung tâm thương mại, siêu thị sản xuất, tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi trường, thay thế sản phẩm nhựa, túi nylon.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp các huyện, thành phố chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất, hướng dẫn các cơ sở sản xuất thay đổi công nghệ thân thiện với môi trường,khuyến khích áp dụng các công nghệ sản xuất sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nylon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần…

*Nguồn: Dân Trí

Explore
Drag