Skip links

ZHub – Hành trình áp dụng thực hành không rác vào trường học

Hội thảo tham vấn Bộ tiêu chí Trường học Không rác tại tỉnh Phú Yên

Sau quá trình xây dựng và tham vấn các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và giáo dục, GreenHub đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Phú Yên và WWF Việt Nam đã tổ chức tham vấn lấy ý kiến của tất cả trường tiểu học và một số trường trung học phổ thông cùng 9 phòng giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên vào ngày 31/3/2023.

Kết quả tham vấn đạt được sự ủng hộ và thống nhất cao của lãnh đạo Sở GDĐT, Phòng GDĐT và các trường học về sự cần thiết của bộ tiêu chí trong công tác thực hiện nhiệm vụ nhân rộng trường học không rác trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đồng thời, tiêu chí cũng được đánh giá là phù hợp với nhu cầu giảng dạy, học tập của các trường học; đem lại động lực cho các trường học đã và đang làm tốt công tác giáo dục môi trường và quản lý rác thải trong trường học.

Một số đề xuất nổi bật về tiêu chí được tổng hợp để hoàn thiện và triển khai kế hoạch áp dụng:

👉Sở GDĐT đề nghị nghiên cứu lồng ghép và bổ sung các tiêu chí ZHub vào Bộ tiêu chí Trường học Xanh – Sạch – Đẹp và An toàn mà đang được sử dụng cho các trường học trên địa bàn tỉnh.

👉Nhóm tiêu chí về chính sách – quản trị được đánh giá là tiêu chí quan trọng nhất và cần thiết nhất đối với bộ tiêu chí. Các công việc, ngân sách cần được triển khai một cách chủ động từ lãnh đạo các trường.

👉Nhóm tiêu chí thực hành đánh giá cao việc tận dụng cơ sở vật chất sẵn có của các trường học bằng hoạt động tái tổ chức sắp xếp, thiết kế và sơn vẽ trang trí tạo không gian thực hành cho học sinh.

👉Nhóm tiêu chí đào tạo – nghiên cứu được đánh giá đang tạo thuận lợi cho các trường học trong việc giảng dạy kỹ năng sống, truyền thông cho học sinh.

👉Nhóm tiêu chí truyền thông và hợp tác là nhóm tiêu chí đột phá về sáng tạo cần sự hỗ trợ trong hướng dẫn và kết nối của Sở GDĐT và các tổ chức để các trường có thể thực hiện tốt nhóm tiêu chí quan trọng này

————–

“Bộ tiêu chí Trường học không rác và hơn thế nữa (Tiêu chí ZHub) do GreenHub xây dựng nhằm khuyến khích các trường học, đơn vị nâng cao nhận thức, tích cực sáng tạo cải thiện điều kiện hoạt động nhằm áp dụng thực hành không rác, đóng góp vào bảo vệ môi trường.”

Explore
Drag