Skip links

Kỷ niệm một năm xây dựng “Trường học không rác thải và hơn thế nữa”

Trải qua hơn một năm ZHub và trường TH, THCS & THPT Thực Nghiệm KHGD [Trường Thực Nghiệm] đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong hành trình xây dựng “Trường học không rác”.

  • Tổ chức thành công Hội trại trường học Không rác và hơn thế nữa – 2022 với sự tham gia của gần 1000 học sinh và đội ngũ giáo viên và cán bộ Nhà trường.
  • Hơn 400kg giấy tái chế được gom trong hoạt động đổi giấy lấy cây.
  • 32 thùng quần áo, tương đương với 2240kg quần áo được thu gom trong hoạt động thu gom quần áo cũ của Hội trại Trường học Không rác.
  • Xây dựng thành công mô hình MRF đầu tiên và được lắp đặt tại tại trường TH, THCS, THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo Dục tại trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
  • Tập huấn và trang bị cho hơn 1000 thầy cô và học sinh về nền tảng kiến thức về “Không rác thải”, phân loại và tái chế, thực hành không rác trong trường học, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
  • Kết hợp cùng Hop farm tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về các kiến thức liên quan đến “không rác thải” và biết cách để thực hành không rác thải ở trường học không rác một cách hiệu quả.

Explore
Drag