Skip links

Bước cùng bước, xanh cùng xanh

Nghe lời thì thầm của vũ trụ, nhân ngày Môi trường thế giới 05/06 hôm nay, Trái Đất tớ đây đang đi khắp mọi nơi để cảm ơn những bước đi xanh mà mọi người đã làm vì tớ đó.

Trạm dừng chân của tớ hôm nay sẽ là GreenHub và những hoạt động của họ để giúp tớ ngày càng khỏe mạnh hơn. Trong suốt 6 năm qua, GreenHub đã đến hơn 22 thành phố khác nhau trên Việt Nam với những hoạt động xanh nổi bật, góp phần thay đổi nhận thức của con người để một phần trong tớ – Môi trường dần được cải thiện. Cùng tớ điểm qua những hoạt động nổi bật và những điều tích cực GreenHub đã từng làm qua từng địa điểm nhé.

Hơn nữa, nhân ngày Môi trường thế giới, tớ xin chân thành cảm ơn những người đã, đang làm việc trong lĩnh vực Môi trường, từng tập thể và cá nhân đang hành động vì sức khỏe của tớ ngày một tốt đẹp hơn.

Còn bây giờ, chúng ta sẽ đi đến các vùng đất của GreenHub thôi.

Explore
Drag