Skip links

Bước tiến mới trong giảm thiểu rác thải nhựa tại các trường học tại Đà Nẵng

Sáng 6/6, UBND quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) phối hợp với tổ chức Hỗ trợ phát triển Xanh (GreenHub), Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Năng lực thích ứng (CAB) khởi động mô hình Trường học xanh nói không với rác thải nhựa và phát động Sáng kiến giảm nhựa, đẩy mạnh triển khai phân loại tác thải tại trường học.

Tại sự kiện diễn ra việc ký cam kết giữa 3 trường tiểu học Tôn Đức Thắng – Trần Văn Dư – Trần Đại Nghĩa, quận Cẩm Lệ và CAB để cùng triển khai và thực hiện mô hình Trường học xanh nói không với rác thải nhựa. Đây là một bước tiến lớn trong việc bước đầu triển khai một mô hình khả thi về giảm rác thải nhựa trong trường học, hướng tới lan rộng mô hình trong tương lai.

Cũng tại đây, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ đã phát động Sáng kiến giảm nhựa tại 11 trường tiểu học trên địa bàn. Có rất nhiều đóng góp được đưa ra từ lãnh đạo các cấp, nhà trường và cả các em học sinh về các phương án phân loại rác thải và giảm nhựa. Những ý tưởng đó sẽ được các chuyên gia của chương trình ghi nhận và xây dựng một sáng kiến hợp lý, kỳ vọng có thể thay đổi dần hành vi của học sinh, qua đó góp phần thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận.


Explore
Drag