Skip links

Buổi chiếu phim “Dandelion: the Ecological Footprint & the Story of Plastic”

  • Link đăng ký: https://bit.ly/3E4TeB6
  • Hạn đăng ký: 17:00, 27/11/2021
  • Thời gian diễn ra: 19:00 – 21:00, thứ 7, 27/11/2021

Sự kiện Chiếu phim – Thảo luận trực tuyến “Ecological Foot Print” & “The Story of Plastic” là một sự kiện cộng đồng nằm trong khuôn khổ dự án “Giảm Ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương – Local Solutions for Plastic Pollution (LSPP)” và chương trình Liên hoan phim Khoa học 2021 do viện Goethe & GreenHub đồng hành thực hiện với sự hợp tác cùng CLB tiếng anh Khoa Quốc tế học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN – FIS English Club.

Thông qua sự kiện, GreenHub mong muốn chia sẻ tới cộng đồng những thông tin liên quan đến tác động của thói quen tiêu dùng đối với môi trường, đặc biệt là thói quen tiêu dùng đồ nhựa một lần với môi trường và sức khỏe con người thông qua việc xây dựng một không gian giao lưu, thảo luận mở giữa những người tham gia.

Từ đó, GreenHub mong rằng mỗi người tham gia sẽ có cho mình những trải nghiệm, kiến thức có ý nghĩa trong việc bảo vệ sức khỏe của chính mình và cùng hành động để góp phần giảm thiểu “Ô nhiễm rác thải nhựa”.

Mọi thắc mắc liên quan đến sự kiện, xin vui lòng liên hệ:

  • Nguyễn Phương Bình (Ms)
  • SĐT: 0354036239 (vui lòng không nhắn tin)

Explore
Drag