Skip links

Chung tay xây dựng trường học không rác thải cùng Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày 22/12/2022 vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (Green Hub) đã hợp tác cùng với khoa Quản trị kinh doanh (FBA) Học viện Chính sách và Phát triển (APD) tổ chức Chương trình tập huấn về không rác thải. Đây là hoạt động kết nối các thầy cô giáo giảng viên và các bạn sinh viên tại APD quan tâm đến việc giảm thiểu rác thải nói chung, rác thải nhựa nói riêng và hướng tới xây dựng mô hình Trường học Không rác.

Với sự tham gia của 8 thầy cô giảng viên và gần 50 bạn sinh viên trong nhà trường, sự kiện đã mang đến những góc nhìn mới mẻ về Trường học Không rác. Những người tham gia cũng được xây dựng kiến thức nền tảng vững chắc về hoạt động phân loại rác thải tại trường cùng chương trình ZHub sẽ phát triển trong năm 2023.

Buổi tập huấn đã triển khai các hoạt động thảo luận, trao đổi để ghi nhận những ý kiến đóng góp TỪ CHÍNH GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN trong Học viện về các vấn đề: trường học không rác, tại sao cần thực hành trường học không rác và các giải pháp hiện có tại Học viện Chính sách và Phát triển. Từ đó, các thầy cô cùng các bạn sinh viên đã sôi nổi và nhiệt tình thảo luận, tích cực trình bày và đề xuất các giải pháp để thực hành việc giảm thiểu rác thải như:

  • Khuyến khích học sinh tránh lãng phí thức ăn (rác hữu cơ);
  • Có bảng biển hướng dẫn phân loại rác;
  • Tái chế sử dụng các loại rác thải như chai nhựa, quần áo cũ;
  • Tham gia nghiên cứu khoa học về môi trường xanh, tìm kiếm các giải pháp mới để hạn chế rác thải nhựa;
  • Tổ chức Ngày hội xanh để thúc đẩy sáng tạo và trưng bày các sản phẩm tái chế, tái sử dụng;

Explore
Drag