Skip links

E-motion – EP 8 – Thời trang nhanh có thực sự bền vững?

Trong những năm gần đây, người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, đang dần chuyển dịch sang xu hướng tiêu dùng bền vững. Điều này dường như đang đi ngược lại với những yếu tố cốt lõi của thời trang nhanh.

Đáp ứng nhu cầu thay đổi của người tiêu dùng, các nhà bán lẻ thời trang nhanh thể hiện cam kết phát triển bền vững của mình thông qua việc cải tiến vật liệu, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, xử lý sản phẩm sau tiêu dùng, đảm bảo quyền lợi của người lao động,…

Nhưng liệu hành trình chuyển đổi bền vững của các thương hiệu thời trang nhanh có thật sự hiệu quả hay chỉ là một cách thức “greenwash” và dẫn dắt người tiêu dùng? Cùng tìm hiểu trong số 08 của E-motion nhé. 

Explore
Drag