Skip links

E-motion – EP 9 – Làm việc về môi trường tại NGO hay doanh nghiệp?

Trong số thứ 9, E-motion có cơ hội trò chuyện với chị Thu Minh. Chị Minh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án về bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững cho các tổ chức phi chính phủ và công ty, tập đoàn trong nước và quốc tế. Các dự án mà chị Minh thực hiện tập trung vào các vấn đề như quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững, kinh tế tuần hoàn và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Là một người đã trải nghiệm cả hai môi trường NGO và doanh nghiệp, chị Minh sẽ đem đến cho chúng ta góc nhìn toàn diện về sự khác biệt giữa NGO và doanh nghiệp, vai trò của hai bên trong phát triển bền vững, và lời khuyên về lựa chọn nghề nghiệp cho các bạn trẻ.

Explore
Drag