Skip links

GreenHub: Tham dự Hội thảo quốc tế “Vận tải biển khu vực Thái Bình Dương mở rộng”

Hội thảo Quốc tế “Vận tải Xanh khu vực Thái Bình Dương mở rộng”  diễn ra trong hai ngày (17-18/4/2017) tại  Hải Phòng, do Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, (VMU), Hội Thiên nhiên và Môi trường (VAMEN) và Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương (PE) đồng tổ chức. Mục tiêu của Hội thảo nhằm xây dựng chương trình hành động trong lĩnh vực vận tải biển có trách nhiệm-Hàng hải Xanh ở quy mô quốc gia và quốc tế.

Hơn 40 đại biểu đến từ Chính phủ, Viện nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước đã tham gia Hội thảo. Các đại biểu đã chia sẻ thông tin và thảo luận nhóm về (i) Các tác động đến môi trường từ hoạt động vận tải biển khu vực Thái Bình Dương và tầm nhìn tương lai cho hàng hải trách nhiệm với môi trường; (ii) Làm thế nào để giảm thiểu thành công các tác động môi trường do hoạt động hàng hải, (iii) các giải pháp ưu tiên cần thực hiện để ứng phó với các đe dọa từ hoạt động hàng hải, (iv) xây dựng Liên minh các tổ chức phi chính phủ  khu vựcThái Bình Dương để vận động “Hàng hải xanh”.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub), bà Trần Thị Hoa, đã có bài chia sẻ về kinh nghiệm của GreenHub trong quản lý rác thải biển, và tăng cường sự tham gia của các bên trong đó có khối tư nhân (các công ty du lịch) nhằm bảo vệ hệ sinh thái vùng ven biển bền vững. Các đại biểu tại Hội thảo đã xây dựng Khuyến nghị với một số hành động được đề cập nhằm cải thiện ngành Hàng hải khu vực Đông Nam Á theo hướng bền vững hơn. Nội dung về ngăn ngừa xả rác thải nhựa ra môi trường biển đã được đưa vào Khuyến nghị của Hội thảo. Các tổ chức tham gia Hội thảo đều nhất trí sẽ xây dựng kế hoạch hành động và Liên minh các tổ chức phi chính phủ để vận động “Hàng hải xanh”.

Explore
Drag