GreenHub: Tham gia Khảo sát rác thải biển quốc tế

GreenHub là tổ chức điều phối thu thập số liệu về rác thải biển tại Việt Nam trong Dự án nghiên cứu rác thải biển quốc tế “ Lượng hóa rác thải nhựa và rác thải khác có nguồn gốc từ đất liền ra đại dương” được thực hiện trong giai đoạn 2017-2019.

Vi nhựa (mảnh nhựa có kích thước <5 mm) được tìm thấy trong đại dương bị nhầm là thực phẩm bởi sinh vật biển.

Dự án này, được điều phối bởi Tổ chức nghiên cứu CSIRO của Úc, thực hiện một khảo sát ô nhiễm biển lớn nhất thế giới, có sự tham gia của nhiều nước trên toan cầu giúp các nước này giảm lượng rác thải vào đại dương. Một số nước gây ô nhiễm rác thải hàng đầu thế giới tham gia dự án này là Trung Quốc, Bangladesh, Indonesia, Vietnam và Mỹ; cùng với các nước khác gồm Úc, Hàn Quốc và Đài Loan.

Để hỗ trợ thực hiện Dự án này, “Hội thảo tập huấn Khảo sát rác thải từ đất liền ra đại dương”
được tổ chức ở Tong Yeong, Hàn Quốc từ ngày 15 đến 19 tháng 6 năm 2017. Hội thảo được tổ chức bởi CSIRO và OSEAN (Mạng lưới Biển Đông Á của Chúng ta-Hàn Quốc), với sự tham dự của 19 đại diện từ Việt Nam, Banladesh, Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc, là những người có đóng góp đáng kể giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm biển.

Trong quá trình tập huấn, các học viên được học các kỹ năng trong khảo sát định lượng rác thải nhựa ở vùng biển, được bổ sung kiến thức về thách thức của rác nhựa siêu nhỏ như là một vấn đề hiện hữu về ô nhiễm môi trường.

Những người tham gia đào tạo học cách sử dụng các công cụ khảo sát mảnh vỡ biển.

Những người tham gia đào tạo cũng học các kỹ thuật khảo sát nhựa trên đất liền.