Skip links

[GREENHUB x SNV] Hoạt động khảo sát & Kiểm toán rác thải quy mô lớn nhất GreenHub

Hoạt động kiểm toán và khảo sát thông tin là không thể thiếu trước khi một dự án được hình thành, hiểu rõ nguyên tắc này GreenHub đã thực hiện “Nghiên cứu Nhận Thức – Thái Độ – Hành Vi về phân tách nguồn chất thải rắn của các hộ gia đình và doanh nghiệp” ở Hà Nội. Mục tiêu của chúng tớ rất bao quát:

  • Xác định khả năng thu hồi vật liệu/nguồn tài nguyên tái chế từ chất thải
  • Xây dựng dòng chất thải và chuỗi giá trị của từng nguồn thải theo tuyến đi của chất thải
  • Thu thập bộ số liệu cơ bản về thực trạng quản lý CTR

Phạm vi nghiên cứu xoay quanh 2 hoạt động chính: khảo sát nhận thức và kiểm toán rác thải. Hoạt động được chia làm 2 đợt vào tháng 8 /2022 và tháng 9,10/2022. Trong đợt 1 này, dự án được thực hiện tại 4 khu vực là quận Đống Đa, quận Tây Hồ, huyện Đông Anh và Bãi chôn lấp rác Nam Sơn. Ngoài ra GreenHub cũng thực hiện kiểm toán rác quét đường để thu được sơ đồ đường đi của rác một cách chi tiết nhất.

Đây là đợt kiểm toán rác thải với sỗ mẫu và diện tích lớn nhất mà GreenHub đã thực hiện. Bởi vậy, hoạt động thể hiện được sự kỹ lưỡng về mọi mặt trong nghiên cứu, từ đó kết quả sau khảo sát sẽ trở nên toàn diện và đa dạng hơn, làm tiền đề cho những giải pháp

Từ sự tâm huyết và mong muốn đóng góp cho môi trường sống Xanh, nhóm đã nỗ lực để thu thập được kết quả về:

  • Tốc độ phát sinh rác thải từ hộ gia đình và cơ sở dịch vụ thương mại.
  • Tỷ trọng của rác thải.
  • Thành phần vật lý của rác phát sinh từ các nguồn khác nhau.
  • Độ ẩm của rác

Hãy cùng GreenHub ngắm nhìn những CON SỐ ẤN TƯỢNG và những ĐIỂM ĐỘT PHÁ từ hoạt động nhé!

Explore
Drag