Skip links

GreenHub/Dự án CEPF: Tham vấn xây dựng kế hoạch bảo tồn thiên nhiên địa phương

 Trong hai ngày 9 và 10 tháng 8 năm 2018,  GreenHub đã có buổi làm việc với ông Hoàng Văn Thập – Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Bà, và ông Phạm Vĩnh Toàn – Phó Ban quản lý các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng. GreenHub mong muốn tham vấn các cán bộ địa phương, nhằm tìm hiểu thông tin về nhu cầu cũng như hoạt động, kế hoạch bảo tồn và phát triển của địa phương để cùng nhau xây dựng kế hoạch bảo tồn thiên nhiên của GreenHub tại khu vực Cát Bà trong thời gian tới.
            Trong buổi gặp mặt, bà Trần Thị Hoa – Giám đốc GreenHub đại diện về phía Trung tâm đã giới thiệu về các hoạt động hiện tại của tổ chức, những dự án đang và sẽ thực hiện tại địa phương và mong muốn nhận được thông tin từ phía Vườn Quốc gia để có thể hiểu sâu hơn về tình hình hiện tại của địa phương.
   
            Ông Thập đại diện Ban quản lý Vườn Quốc gia Cát Bà đã trao đổi và chia sẻ về việc GreenHub xây dựng kế hoạch bảo tồn thiên nhiên tại Cát Bà là hoàn toàn phù hợp với mục tiêu Vườn quốc gia. Tình hình hiện tại một số hoạt động tại Vườn Quốc gia đang gặp khó khăn và GreenHub cho biết có thể hợp tác với Ban Quản lý thực hiện một số hoạt động; cụ thể  như: Truyền thông về tác động của rác thải nói chung và rác nhựa nói riêng đến sức khỏe con người và hệ sinh thái nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi để giảm ô nhiễm rác thải, nghiên cứu các giải pháp cho rác xốp, và tập huấn về phân loại rác thải cho người dân địa phương.
  
            Ông Toàn đại diện Ban quản lý các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà trao đổi về dự án GreenHub thực hiện tại vùng vịnh thuộc quần đảo Cát Bà là vô cùng cần thiết, UBND Huyện Cát Hải đang quyết tâm cắt giảm 100% lồng bè nuôi nhuyễn thể, chỉ cấp phép cho các lồng bè nuôi cá. Đồng thời Ban Quản lý cho biết có thể kết hợp cùng GreenHub thực hiện một số hoạt động; cụ thể  như: đồng tổ chức chiến dịch làm sạch bờ biển, truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân và các nhà hàng khách sạn về tầm quan trọng của hoạt động quản lý rác thải. Phía GreenHub, bà Hoa chia sẻ về phương pháp thu thập số liệu rác thải biển và mong muốn phối hợp với Ban quản lý áp dụng phương pháp này để xây dựng báo cáo về rác thải biển tại quần đảo Cát Bà.
            Buổi làm việc đã cung cấp nhiều thông tin và giúp cho GreenHub và địa phương có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu và nguồn lực cho các hoạt động phối hợp trong thời gian tới!

Hoạt động này nằm trong dự án “Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển tổ chức GreenHub trong lĩnh vực bảo tồn tài nguyên thiên nhiên” do Quỹ Đối tác về các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF)/Tổ Chức Bảo Tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tài trợ từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 11 năm 2018.

Explore
Drag