Skip links

GreenHub/Dự án CEPF: Tham vấn Chiến lược Phát triển và Thúc đẩy Hợp tác

Chiều ngày 3/8/2018 vừa qua, GreenHub đã tổ chức buổi họp tham vấn Chiến lược phát triển của tổ chức đến 2030 và kế hoach hành động ưu tiên cho giai đoạn 2018-2020, với sự hỗ trợ của quỹ đối tác hệ sinh thái trọng yếu (CEPF). Bên cạnh đó GreenHub cũng hy vọng qua buổi này sẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa tổ chức với các đối tác là các đơn vị và cá nhân có cùng mối quan tâm cũng như định hướng phát triển của tổ chức.

       
Đại diện ban Giám đốc và Cố vấn GreenHub lên phát biểu trước khi diễn ra phiên thảo luận

Buổi tọa đàm điễn ra trong thời gian từ 13h30 đến 17h30 với không khí vô cùng sôi nổi và đã thu được về rất nhiều thông tin hữu ích cho GreenHub hoàn thiện chiến lược phát triển, đóng góp hơn nữa cho tăng trưởng Xanh của Việt Nam. Chúng tôi đưa ra định hướng hoạt động trong 4 lĩnh vực tác động quản lý chất thải; hiệu quả năng lượng; nông nghiệp bền vững và bảo tồn thiên nhiên.
     
Hội thảo chia nhóm bàn luận theo 4 mảng hoạt động của GreenHub

“GreenHub cần có nhận diện thương hiệu: Cần có điểm nhấn.
Tập trung vào thay đổi hành vi, giảm thiểu thói quen sử dụng, tập trung giảm thiểu thay vì tái chế.
Có sự kết nối với các bạn trẻ, sinh viên tại các trường ĐH, đây là nguồn nhân lực hiệu quả.”

Cô Trần Thị Minh Hằng – Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội


“Mỗi chủ đề cần đưa ra mục tiêu cụ thể, để đạt được mục tiêu phải làm những hoạt động lớn nào, các dự án của GreenHub phải đóng góp vào mục tiêu lớn. ​D​o ​đ​ó, c​​ần thiết kế bản chiến lược theo hướng đó, trọng tâm là kết quả.Thu thập dữ liệu giới hạn, nhưng vẫn giữ được trọng tâm”
Ông Robert Letchford – Giám đốc dự án chương trình phát triển năng lực đối tác USAID

       GreenHub xin chân thành cảm ơn sự có mặt của đại diện IUCN, UNDP, Oxfam, WWF, chương trình tăng cường năng lực đối tác USAID, MDF, Chương trình tái chế chất thải đô thị USAID, cơ quan quản lý nhà nước Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Vụ Quản lý Chất thải; Đại diện Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam – VUSTA, Uỷ ban quốc gia con người và sinh quyển – MAB, Cục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phía bắc – Cục phát triển doanh nghiệp, Trung tâm truyền thông môi trường, Đại Học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Đại học xây dựng, Học viện chính sách và phát triển, đại diện các Tổ chức phi chính phủ Pannature, CECR, GreenID, Vietnet, Đại diện doanh nghiệp: Công ty sản xuất viên nén Nam Anh, Công ty sản xuất bếp cải tiến Thế hệ xanh, Công ty dược liệu Thái Hưng, Công ty vật liệu mới CMD Việt Nam, các chuyên gia độc lập, ban cố vấn và toàn thể cán bộ GreenHub đã tới tham dự. Những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu sẽ được chúng tôi ghi nhận và chỉnh sửa hoàn thiện trong thời gian sắp tới!

Hoạt động này nằm trong dự án “Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển tổ chức GreenHub trong lĩnh vực bảo tồn tài nguyên thiên nhiên” do Quỹ Đối tác về các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF)/Tổ Chức Bảo Tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tài trợ từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 11 năm 2018.

Explore
Drag