Skip links

HỘI THẢO “AN NINH NƯỚC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM” 2020

Hội thảo “An ninh nước vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức vào ngày 29/10/2020 tại Hà Nội, với sự tham gia của các đại biểu đến từ nhiều cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội và các đối tác của các tổ chức xã hội tại Việt Nam. Trong khuôn khổ Hội thảo, Phó Giám đốc GreenHub – bà Nguyễn Thị Thu Trang được mời là diễn giả trong phiên chia sẻ “Nước – Môi trường và Biến đổi khí hậu”. Bà Trang đã có bài trình bày về “Ô nhiễm rác thải nhựa: Đất liền, Sông tới Đại dương – Hiện trạng và Hành động từ khoa học đến chính sách”, tập trung vào các nội dung sau:

  1. Hiện trạng về Ô nhiễm rác thải nhựa: Đất liền, Sông tới Đại dương: những con số thực tiễn về hiện trạng rác nhựa rò rỉ ra môi trường, lượng rác nhựa tìm thấy nhiều nhất về số lượng và khối lượng trong quá trình triển khai các dự án giám sát rác thải nhựa biển, do GreenHub phối hợp cùng các đối tác triển khai năm 2018-2019.
  2. Các chính sách từ chính phủ tập trung vào các nguyên nhân gây nên hiện trạng ô nhiễm rác thải nhựa cùng những chính sách đã, đang và dự kiến triển khai
  3. Khuyến nghị về các hành động mà GreenHub hiện đang thực hiện tại Hạ Long như: thu gom và thúc đẩy tái chế rác nhựa, thúc đẩy sáng kiến kinh doanh sản phẩm tái chế,…

Trong Diễn đàn, các đại biểu tham gia đã thảo luận sôi nổi về việc đánh giá thực trạng các chính sách, pháp luật về đảm bảo nguồn nước và việc cung cấp nước, nhất là nguồn nước sạch phục vụ sản xuất và đời sống, đồng thời nêu rõ những thách thức, rào cản, bất cập và những kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước.

Ngoài ra, GreenHub cùng các đối tác cũng có bàn trưng bày nhằm giới thiệu các hoạt động đã và đang triển khai, thu hút sự quan tâm của cộng đồng tới các dự án môi trường hiện nay.

Với sự tham gia của nhiều diễn giả là các lãnh đạo, các nhà khoa học và chuyên gia, các nội dung trình bày cung cấp nhiều kinh nghiệm, sáng kiến trong lĩnh vực an ninh nguồn nước, nước với sức khỏe, môi trường pháp lý thúc đẩy hoạt động xã hội của các tổ chức. Các kinh nghiệm và sáng kiến này sẽ đóng góp trong tiến trình xây dựng Việt Nam phát triển xanh và bền vững.

Explore
Drag