Skip links

Hội thảo khởi động chương trình “Phú Yên không rác thải” tại Phú Yên

Trong ngày 06/03 vừa qua tại thành phố Tuy Hoà tỉnh Phú Yên đã diễn ra Hội thảo ra mắt chương trình “Phú Yên Thực hành Không rác”. Điều phối bởi Viện phát triển Môi trường & Năng lượng (IDE-E).

Nhằm kết nối đối tác cùng các bên liên quan cho việc phối hợp triển khai các hoạt động trong khuôn khổ gói công việc “Phú Yên thực hành không rác”, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) tổ chức “Hội thảo ra mắt và phát triển kế hoạch hành động của chương trình Phú Yên thực hành Không rác”.

Với mục tiêu chia sẻ thông tin về gói công việc “Phú Yên thực hành Không rác”, bao gồm mục tiêu của gói công việc và kế hoạch hành động. Nhìn lại những kết quả đạt được, các kế hoạch hoạt động sắp tới tạo cơ hội phối hợp với các bên liên quan.

Phối hợp xây dựng kế hoạch hành động của gói công việc đảm bảo hoạt động có kết quả đáp ứng nhu cầu phù hợp của địa phương và tạo tác động tích cực trong cộng đồng với sự tham gia hiệu quả của các bên liên quan. Đóng góp vào chương trình hành động số 08-CTr/TU của tỉnh Phú Yên.

Hội thảo với sự tham gia đông đảo của các bên liên quan. Về Chính quyền địa phương có sự tham gia của PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, PGĐ Công ty Môi trường Đô thị. Các tổ chức cả trong và ngoài nước: Nhà tài trợ IDE-E, đơn vị tổ chức GreenHub, ENDA Vietnam, Plastic Innovation Hub Vietnam. Ngoài ra còn có sự tham gia của các trường ĐH tại Nha Trang và Hà Nội, doanh nghiệp Insee, các hợp tác xã tại Phú Yên, homestay, khách sạn, nhóm thu gom phi chính thức.

Explore
Drag