Skip links

Hợp lực xây dựng Đà Nẵng – Thành phố Môi trường

Để hướng tới một Việt Nam ngày một Xanh hơn, GreenHub đã và đang từng bước giúp đỡ các địa phương bằng các giải pháp sống xanh, sống tối giản, bảo vệ môi trường sống của mình.

Chính vì thế, vào ngày 31 tháng 3, Hội thảo “Đánh giá hoạt động năm 2020 và xây dựng Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2021 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng” đã được chủ trì bởi Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, phối hợp cùng GreenHub và Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (East Meets West Foundation).

Hội thảo đã nêu ra các kết quả đã đạt được, những vướng mắc và vấn đề còn tồn đọng trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt, chống rác thải nhựa. Dựa trên đó, Hội thảo đã rút kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện dự án làm xanh, sạch, đẹp cho thành phố Đà Nẵng vào năm 2021.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang – Phó Giám Đốc của GreenHub – giới thiệu về dự án “Giảm ô nhiễm Rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (LSPP) với mục đích tháo gỡ các vướng mắc về môi trường mà thành phố đang gặp phải, hướng tới đề án chung “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố Môi trường”.

Explore
Drag