Skip links

Kế hoạch chính thức về người thu gom rác không chính thức

Được sự ủng hộ và tiếp nhận triển khai dự án “Phụ nữ Giảm rác nhựa” của UBND tỉnh Phú Yên. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (HPN) tỉnh Phú Yên đã có cuộc họp thảo luận và thống nhất ý kiến để xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai dự án nhằm cải thiện chất lượng đời sống kinh tế – xã hội và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ thu gom rác phi chính thức (ve chai, đồng nát) vào công tác giảm rác thải nhựa nói riêng và chất thải rắn sinh hoạt nói chung tại Phú Yên.

Sau cuộc họp, 2 bên đã ghi nhận ý kiến và thống nhất xây dựng, ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai hoạt động dự án “Phụ nữ giảm rác thải nhựa. Trong đó, các hoạt động tập huấn, hỗ trợ và truyền thông sẽ được triển khai nhằm làm rõ vai trò của phụ nữ ve chai trong cộng đồng và góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của cộng đồng đối với thực hành phân loại rác và thu gom rác có thể tái chế.

Qua đây có thể thấy nền tảng triển khai dự án được thành lập, củng cố với sự ủng hộ, đồng hành của địa phương và hứa hẹn các tác động mạnh mẽ của dự án được thực hiện và lan tỏa trong tương lai.


Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Phụ nữ Giảm rác nhựa” được GreenHub triển khai thực hiện tại Tuy Hòa, Phú Yên được tài trợ bởi The Incubation Network, điều phối bởi Second Muse.


THÔNG TIN LIÊN HỆ: Fanpage Phu Yen Zero Waste

Email:[email protected]

Tìm hiểu thêm về chương trình tại: https://bit.ly/3GkBwdr

Supported by: SecondMuse | The Circulate Initiative | Canada’s International Trade – Global Affairs Canada | Alliance to End Plastic Waste

Explore
Drag