Skip links

KẾT QUẢ NĂM 2 DỰ ÁN PAN – HÀNH TRÌNH ƯƠM RÁC NỞ HOA – PHẦN 1

Năm 02 của dự án Mạng lưới Hành động vì Rác thải nhựa PAN đã chính thức kết thúc với nhiều kết quả khả quan.

Về tổng quan, trong năm thứ 2, đã có gần 31,600 người được hưởng lợi trực tiếp từ chương trình; 40,4 tấn rác thải nhựa đã được thu gom và tái sử dụng, gần 50 triệu đồng đã được tạo ra từ các sản phẩm tái sử dụng.

Trong năm thứ hai, các hoạt động của dự án tập trung nhiều vào giải quyết giảm thiểu rác thải nhựa đi liền với phát triển sinh kế bền vững cho người dân – đặc biệt là phụ nữ. Để hiện thực điều này, trong năm thứ 2 của dự án, các hoạt động liên quan đến phụ nữ đã được đẩy mạnh với nhiều hình thức khác nhau bao gồm mô hình thu gom và các mô hình khởi nghiệp với sản phẩm tái sử dụng từ rác thải nhựa. Đặc biệt với hai mô hình khởi nghiệp, các chị em phụ nữ khi tham gia chương trình đều được tập huấn nâng cao năng lực bao gồm kiến thức kinh doanh, marketing, kiến thức về phát triển sản phẩm, hỗ trợ đầu ra.

Kết quả thu về sau năm thứ hai triển khai dự án là nhiều con số ấn tượng như:
24,444 hội viên tham gia chương trình.
167,700,000 VNĐ doanh thu từ các hoạt động.
40,04 tấn rác thải nhựa được thu gom và tái sử dụng.

Bên cạnh đó, dự án PAN còn phát triển tầng lớp kế cận trong việc bảo vệ môi trường. Cuộc thi Hùng biện về môi trường Green Talk đã được tổ chức, mở đầu cho chuỗi hoạt động ấn tượng sau đó, bao gồm:
4 câu lạc bộ về môi trường được thành lập nhờ cuộc thi.
20 sự kiện, hội thảo, buổi tập huấn, chiến dịch xã hội được tổ chức và bảo trợ tổ chức.

Cuối cùng, Dự án cũng tiếp tục mạng lưới những người quan tâm đến hiện trạng rác thải nhựa ở Việt Nam cũng như các giải pháp cho vấn đề này. Mạng lưới đã kết nối được nhiều bên liên quan như cơ quan nhà nước, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp. Với những nỗ lực này, dự án đã thành công trong việc:
Kết nối cùng 4 mạng lưới khác.
Phát hành 7 bản tin tháng về rác thải nhựa.

Những kết quả đạt được chỉ là bước đi ban đầu. Trong năm thứ 3, dự án xin hứa sẽ tiếp tục có những hành động mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa, đóng góp vào hành trình hành động vì một Việt Nam xanh.

Dự án “Xây Dựng Mạng Lưới Hành Động Về Tiết Giảm – Tái Sử Dụng – Tái Chế Rác Thải Nhựa (3R) Tại Việt Nam” – Plastic Action Network (PAN) do Quỹ Coca Cola toàn cầu tài trợ, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển xanh (GreenHub) thực hiện.

Explore
Drag