Skip links

Kiểm toán rác thải tại 3 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày 17 – 28/4 vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Năng lực Thích ứng (CAB) đã thực hiện kiểm toán rác thải tại ba trường Tiểu học của Đà Nẵng là Tiểu học Trần Văn Dư, Tiểu học Tôn Đức Thẵng và Tiểu học Trần Đại Nghĩa.

Tại mỗi trường tiểu học đều có sự tham gia của hơn 20 học sinh khối lớp 3-4-5 và giáo viên trong trường tham gia kiểm toán rác. Hoạt động đã giúp các bạn học sinh nhỏ có cơ hội hiểu thêm về rác thải và thay đổi hành vi từ những điều rất nhỏ.


Explore
Drag