Skip links

Lễ khởi động Dự án “Vì sông Mekong không rác – Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở Cần Thơ”

Ngày 18 tháng 05 vừa qua, Lễ khởi động Dự án “Vì sông Mê Kông không rác – Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở Cần Thơ” đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của đại diện các ban, ngành liên quan tại Thành phố Cần Thơ, các cơ quan chính quyền địa phương Thành phố Cần Thơ, Lãnh đạo Dow Việt Nam, GreenHub và RECERD.

Nổi bật trong khuôn khổ sự kiện, đại diện của các bên bao gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, Ủy ban nhân dân quận Cái Răng, Dow Việt Nam và GreenHub đã tiến hành kí kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác, chính thức khởi động dự án và tạo tiền đề hợp tác chặt chẽ và lâu dài để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu rác thải trên sông Mê Kông thuộc địa phận Cần Thơ.

Dự án sẽ là một bước tiến mới, góp phần vào việc thúc đẩy Mô hình Thí điểm Kinh tế Tuần hoàn ở Việt Nam, giảm thiểu rác từ sông ra biển và tạo sự thay đổi hành vi trong quản lý chất thải đối với các cộng đồng địa phương sống trên sông.

”Dự án “Vì sông Mekong không rác – Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở thành phố Cần Thơ”, sẽ được triển khai thực hiện tại  cồn Sơn và chợ nổi Cái Răng của thành phố Cần Thơ. Với mục tiêu là: Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu rác thải từ sông ra biển và tạo sự thay đổi hành vi trong quản lý rác thải của cộng đồng địa phương; tăng cường hoạt động thu gom, phân loại rác thải, tái sử dụng và tái chế rác thải. Các hoạt động của dự án sẽ góp phần giúp thành phố Cần Thơ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng, cải thiện chất lượng môi trường ở khu vực Chợ nổi Cái Răng, cồn Sơn, một trong những điểm nhấn du lịch của thành phố.

Dự án này còn mang ý nghĩa quan trọng trong các hoạt động hợp tác, chung tay bảo vệ môi trường của Việt Nam – Hoa Kỳ, cũng như hy vọng mở ra các hoạt động hợp tác lâu dài giữa thành phố Cần Thơ với Tổ chức DOW, và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.”

Bà Cao Thị Minh Thảo, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Cần Thơ phát biểu.

“Chúng tôi rất vui mừng phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chính quyền Quận Bình Thủy và Cái Răng và các bên liên quan thực hiện Dự án “Vì sông Mê Kông không rác – Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở Cần Thơ”. Là nhà tài trợ của dự án, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng kết quả và các bài học chính của dự án này sẽ là thực hành tốt nhất để thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường và Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), đóng góp vào mục tiêu của Chính phủ Việt Nam là giảm lần lượt 50% và 75% chất thải nhựa đại dương vào năm 2025 và 2030 trong Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất thải nhựa đại dương đến năm 2030.” 

Ông Ekkasit Lakkananithiphan, Tổng Giám Đốc Dow Việt Nam phát biểu.

Explore
Drag