Skip links

LỄ KÝ KẾT “SÁNG KIẾN VỀ ĐẠI DƯƠNG SẠCH KHU VỰC BIỂN ĐÔNG Á” TẠI HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH P4G

Diễn ra tối nay trong không khí hân hoan và vui mừng, chương trình ký kết của mạng lưới “Sáng kiến về Đại dương sạch khu vực biển Đông Á” đã diễn ra online từ 18:00-22:30 (GMT+7) với sự chủ trì của Bộ Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc.

Lấy chủ đề “Building Back Bluer through Oceans”, chương trình được chia thành hai phiên làm việc. Phiên đầu tiên có tên gọi “Những con tàu không phát thải”, nhấn mạnh rằng nền tảng P4G hướng tới thu hút các quốc gia, công ty và đối tác cùng hợp tác biến các con tàu không phát thải thành hiện thực trong trong tương lai gần, cùng với đó thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững ngành vận tải biển.

Phiên thứ hai “Chất thải nhựa đại dương”, cũng chính là phiên diễn ra việc ký kết MOU của GreenHub và các bên vào mạng lưới khu vực. Phiên thảo luận diễn ra sôi nổi cùng với các chia sẻ của các diễn giả, góp phần xác định các ưu tiên và thúc đẩy các mục tiêu chung, giải pháp về giải quyết vấn đề rác thải đại dương cấp quốc gia và toàn cầu.

Các thành viên mạng lưới:

  1. Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA)
  2. Our Sea of East Asia Network (Hàn Quốc)
  3. Indonesian Waste Platform (Indonesia)
  4. GreenHub (Việt Nam)
  5. International Coastal Cleanup Philippines (Philippines)

Chính thức trở thành một thành viên của mạng lưới khu vực “Sáng kiến về Đại dương sạch khu vực biển Đông Á”, GreenHub sẽ tiếp tục những bước tiến dài hơn nữa nữa để đóng góp không chỉ cho Việt Nam mà còn cho những nỗ lực chung của toàn cầu vì một thế giới xanh và tốt đẹp hơn.

Explore
Drag