Skip links

Triển khai khóa đào tạo Online về Hệ thống PGS

Ngày 13/5 vừa qua, Khóa đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng có sự tham gia (PGS) và thanh tra viên đã được triển khai theo hình thức online. Với sự hướng dẫn của Th.S Hoàng Minh Huệ và sự điều phối của cán bộ Dự án EFD của GreenHub, nhóm cán bộ nòng cốt thuộc các nhóm sản xuất của Công ty Hồng Đại Việt đã được trang bị kiến thức và kỹ năng về hệ thống quản lý chất lượng va thanh tra viên.

Nhằm thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch COVID-19, toàn bộ khóa học được triển khai dưới hình thức online và có được sự tham gia đông đủ các các học viên. Kết thúc khóa học, các học viên đã có kiến thức cơ bản về quy trình sản xuất Diệp Hạ Châu an toàn theo tiêu chuẩn GACP, WHO. Đồng thời, các cán bộ đã hiểu về hệ thống PGS (cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, giá trị, tính bền vững…). Những bài học đã giảng dạy giúp học viên hiểu được vì sao phải thanh tra nội bộ, tiến trình các bước thanh tra nội bộ trong hoạt động kinh doanh và sản xuất tại doanh nghiệp của mình.

Khóa đào tạo về “Hệ thống đảm báo có sự tham gia (PSG)” và thanh tra viên đã mang đến những kiến thức bổ ích và vô cùng cần thiết đối với các cán bộ và nhân sự nòng cốt của Công ty Hồng Đại Việt . Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực mà dự án EFD thực hiện dành cho các doanh nghiệp tham gia dự án. Khóa đào tạo đã kết thúc thành công tốt đẹp và nhận được nhiều hưởng ứng đến từ các học viên tham gia. Hy vọng rằng, trong thời tới, các khóa tập huấn bổ ích sẽ tiếp tục diễn ra.

Explore
Drag