Skip links

Tập huấn “Hướng dẫn phân loại chất thải và kỹ năng truyền thông môi trường” tại quận Phú Nhuận

UBND Quận Phú Nhuận (TP. Hồ Chí Minh) đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) tổ chức buổi tập huấn “Hướng dẫn phân loại chất thải và kỹ năng truyền thông môi trường” dành cho gần 100 cán bộ phụ trách môi trường và đoàn thể tại địa bàn 13 phường vào ngày 24 – 25/08 vừa qua.

Tại buổi tập huấn, các kiến thức về môi trường và phân loại chất thải rắn sinh hoạt bao gồm chất thải nhựa đã được chuyên gia và các cán bộ thực hiện công tác bảo vệ môi trường, đoàn thể ở các phường tích cực chia sẻ và trao đổi. Buổi tập huấn đã cung cấp các kiến thức về nhựa và tác động của nhựa tới sức khỏe, cũng như xây dựng năng lực truyền thông cho đội ngũ cán bộ lan tỏa các giá trị sống xanh và truyền cảm hứng đến cộng đồng.

Kết thúc buổi tập huấn, ban tổ chức tin tưởng các cán bộ, thành viên tham gia có thể áp dụng những kỹ năng, kiến thức được học trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương và lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng xã hội.

———

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Sáng kiến “Giảm thiểu ô nhiễm rác nhựa và thúc đẩy trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) thí điểm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh” trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, thuộc khuôn khổ Dự án “Giảm thiểu ô nhiễm” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, quản lý bởi Tổ chức Winrock International (Winrock) và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Explore
Drag