Skip links

Tập huấn tích hợp: Quản lý hiệu quả các khu bảo tồn biển nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh và bền vững ở Việt Nam

GreenHub, phối hợp với Tổng cục Thủy sản, IUCN Việt Nam, VINAFIS và WWF-Việt Nam, đã thành công tổ chức chuỗi đào tạo tích hợp về “Tập huấn Tích hợp Nâng cao năng lực Quản lý hiệu quả Mạng lưới Khu bảo tồn biển (KBTB)/Vườn quốc gia (VQG) tại Việt Nam” nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh và bền vững ở Việt Nam, được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 3 năm 2023, nhằm trang bị cho các chuyên gia những kỹ năng cần thiết, chẳng hạn như sinh tồn, quản lý dự án và xác định các hành vi vi phạm trong bảo tồn biển. Trong khuôn khổ chương trình là hội thảo ” Quản lý hiệu quả các khu bảo tồn biển” vào ngày 24/3, đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, thảo luận về các chủ đề quan trọng như các quy định pháp luật và chính sách liên quan đến bảo tồn biển, bảng giải pháp quản lý hiệu quả các KBTB, dự thảo quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản , dự thảo đề án mở rộng và thành lập mới các khu bảo tồn biển.

Quản lý hiệu quả mạng lưới KBTB là điều cần thiết để đầu tư vào nền kinh tế đại dương xanh, vốn tự nhiên và các hệ sinh thái. Cùng với đó, tiến hành các hoạt động kiểm kê, đánh giá “vốn tự nhiên của biển và hải đảo” và các hoạt động quy hoạch không gian biển dựa trên hệ sinh thái có thể tối ưu hóa lợi ích đồng thời giảm thiểu xung đột trong khai thác, sử dụng môi trường. Sự hợp tác này thể hiện cam kết của các tổ chức đối với việc bảo tồn biển và phát triển bền vững vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Explore
Drag