Skip links

Thúc đẩy các hành động theo mô hình kinh tế tuần hoàn góp phần thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng ‘0’

Phiên toàn thể trong Hội nghị khởi động xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đã diễn ra trong sáng nay (28/2) đã cùng thảo luận và đưa ra những thông điệp mạnh mẽ về việc kinh tế tuần hoàn là giải pháp để Việt Nam đi trên con đường đến phát triển bền vững cùng kinh tế xanh, kinh tế carbon thấp, giúp Việt Nam phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng chia sẻ tại Hội nghị “So với mô hình kinh tế tuyến tính truyền thống, việc thúc đẩy các hành động theo mô hình kinh tế tuần hoàn góp phần thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia và doanh nghiệp.”

Hội nghị tiến tới thảo luận về lợi ích của Kinh tế tuần hoàn, giúp tận dụng được nguồn nguyên vật liệu đã qua sử dụng thay vì tiêu tốn chi phí xử lý; giảm thiểu khai thác, tận dụng tối đa tài nguyên thiên nhiên; hạn chế tối đa chất thải, khí thải ra môi trường.

Hôm nay, Đối tác về Nhựa và Sức khỏe (PHA) cũng đã có gian hàng tại sự kiện để chia sẻ về những hoạt động thúc đẩy, cải thiện và tuyên truyền mối quan hệ về Nhựa và sức khỏe của mạng lưới.


Bài viết nằm trong khuôn khổ dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (LSPP) được tài trợ bởi USAID thuộc chương trình “Dự án Các Hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường” thực hiện bởi GreenHub cùng 03 đối tác (ISPONRE, HUPH-VOHUN, GIMASYS).

Explore
Drag