Thúc đẩy nỗ lực giảm thiểu rác nhựa tỉnh Phú Yên – OC