Skip links

Hội trại Trải nghiệm: Trường học Không rác và Hơn thế nữa

Trong buổi sáng ngày 25/03/2022, Hội trại Trải nghiệm: “Trường Học Không Rác và hơn thế nữa” của ZHub được tổ chức tại Trường TH, THCS & THPT Thực Nghiệm KHGD (trường Thực Nghiệm) đã diễn ra hết sức thành công với sự tham gia và phối hợp của gần 500 em học sinh khối 7,8,9 và 450 em học sinh khối 10, 11 và 12. Đồng thời, Hội trại cũng có sự đồng hành của đội ngũ giáo viên và cán bộ Nhà trường.

Thông qua Hội trại, các bạn học sinh đã có cơ hội trải nghiệm những hoạt động thú vị về phân loại rác, ủ phân compost, đổi giấy lấy cây và đổi quần áo cũ.

Hội trại năm nay đã thu về rất nhiều sản phẩm giấy và quần áo có thể tái chế, tái sử dụng, góp phần giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường với những con số nổi bật là hơn 400 kg giấy và 32 thùng to quần áo tương đương với khoảng 2.240kg.


Hội trại Trải nghiệm “Trường học Không rác và hơn thế nữa” được đồng tổ chức bởi Trung tâm Hỗ trợ phát triển Xanh – GreenHub, Trường TH, THCS & THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục, được tài trợ bởi H&M.


Thông tin liên hệ: Ms. Vũ Hà Thư – Điều phối ZHub (0979.723.596)

Explore
Drag