Skip links

Hành trình năm 1 dự án LSPP – nền móng vững chắc nhằm “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương”

Giảm thiểu rác thải nhựa trong đời sống hàng vẫn luôn là một hành trình gian nan chưa có hồi kết, bằng những giải pháp phối hợp cùng cộng đồng và địa phương, giai đoạn đầu của Dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” đã mang đến những kết quả vô cùng ấn tượng.

Explore
Drag