Skip links

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú – Những “kiểm toán viên” giàu kinh nghiệm

Trở lại kiểm toán ở ngôi Trường học Không rác thải đầu tiên tại Phú Yên – Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú sau gần 4 năm kể từ lần kiểm toán rác thải trường học đầu tiên, GreenHub không ngạc nhiên khi 100% các em học sinh sau quá trình kiểm toán đều hiểu và phân biệt được từng loại rác thải và nhận thức được tầm quan trọng của việc phân loại rác tại nguồn… Hơn cả, với lực lượng tham gia nòng cốt là thành viên câu lạc bộ Môi trường, các “kiểm toán viên” đã chủ động trong nhiệm vụ đồng thời tích cực lan tỏa tinh thần thực hành xanh và ý nghĩa của việc kiểm toán rác đến những học sinh khác trong trường như những “nhà bảo vệ môi trường” chuyên nghiệp!

Là những người khai phá, đồng hành cùng nhà trường từ những ngày đầu tiên, chúng tôi thật tự hào và tin tưởng thế hệ những chiếc lá “Nội Trú Xanh” đang dần phát triển và trở thành những chiến binh Xanh đồng hành cùng GreenHub và chính quyền địa phương trên hành trình hướng đến Phú Yên Xanh!

“Trong quá trình kiểm toán rác, em còn bắt gặp cả một bịch cá tươi sống, khiến cho em cảm thấy khó chịu khi phân loại rác, em nghĩ chúng ta nên phân loại rác hữu cơ tại nguồn”

Bạn Trương Tấn Thành – học sinh trường THPT Dân Tộc Nội Trú, tỉnh Phú Yên.

Hoạt động nằm trong Kế hoạch hành động số 39 được ban hành ngày 18/10/2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam về triển khai mô hình Trường học Không rác tại Phú Yên. GreenHub trực tiếp phối hợp thực hiện với vai trò tư vấn kỹ thuật.

Explore
Drag