Skip links

Trường TH,THCS và THPT Thực Nghiệm KHGD Ban hành “Quy chế thực hiện chương trình Trường học không rác”

Là ngôi trường tiên phong trong việc Ban hành Quy chế Trường học không rác tại địa bàn Hà Nội, hiện nay trường TH, THCS và THPT Thực Nghiệm KHGD và GreenHub đã có những hành động thiết thực, hỗ trợ thúc đẩy trực tiếp mô hình tại trường.

Qua khảo sát và đánh giá, Nhà trường đã nhìn nhận được phương pháp giúp thực hiện thành công mô hình, bằng cách thay đổi nhận thức và hành động của toàn bộ học sinh và giáo viên. Chính vì thế, Ban lãnh đạo nhà trường đã nghiêm túc ban hành Quy chế thực hiện chương trình “Trường học không rác” trong trường, đính kèm những hành động thực tiễn và khuyến khích mọi cá nhân trong trường chủ động tham gia thực hiện.

Với những nỗ lực của hai bên, GreenHub hy vọng trong thời gian tới, Nhà trường sẽ có nhiều bước ngoặt, đánh dấu sự thay đổi và lan tỏa giá trị mạnh mẽ tới cộng đồng.

Explore
Drag