Từ điểm nóng rác thải tới sân chơi tái chế Bình An tại Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Tại các khu dân cư của Thành phố Đà Nẵng còn tồn tại các điểm nóng rác thải không được tập kết, thu gom đúng quy định, điều này làm gia tăng phát sinh ô nhiễm, phát tán chất thải và mất mỹ quan. Lô đất trống tại khu dân cư Bình An 1 là một điểm nóng như vậy.

Với sáng kiến biến điểm nóng rác thải thành điểm sân chơi tái chế, phục vụ truyền thông và học tập về phân loại rác tại nguồn, GreenHub, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hải Châu, UBND phường Hòa Cường Nam đã thực hiện cải tạo khu đất thành sân chơi tái chế. Quá trình thiết kế, thi công sân chơi tái chế Bình An đã luôn nhận được sự quan tâm của các bên liên quan, từ chính quyền địa phương tới người dân, đồng thời huy động được sự đóng góp nguồn lực tài chính và ngày công của nhiều bên.

Sau thời gian đồng thiết kế và thi công thực hiện, ngày 05/6 vừa qua, nhân ngày Môi trường Thế giới, sân chơi tái chế Bình An đã được hoàn thiện và chính thức đưa vào sử dụng.

Với các vật liệu thân thiện và từ nhựa tái chế, sân chơi này sẽ trở thành điểm vui chơi, học tập của trẻ em và là điểm sinh hoạt cộng đồng của người dân về rác nhựa, thúc đẩy hành vi giảm rác nhựa.

Tại lễ ra mắt, khu dân cư Bình An cam kết duy trì và quản lý khu sân chơi hiệu quả. UBND phường Hòa Cường Nam đã lên kế hoạch nhân rộng các sân chơi tái chế khác trên địa bàn.

———

Bài viết nằm trong khuôn khổ dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (LSPP) được tài trợ bởi USAID thuộc chương trình “Dự án Các Hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường” thực hiện bởi GreenHub cùng 03 đối tác (ISPONRE, HUPH-VOHUN, GIMASYS).