Skip links

TƯ VẤN VỀ CÁC KỊCH BẢN XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI PHÚ YÊN

Vào trung tuần tháng 6 năm 2020, GreenHub tổng hợp và chia sẻ các bài học rút ra từ mô hình xử lý rác thải tại Hạ Long, Hội An, Quy Nhơn,… tại Hội nghị Định hướng Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt và rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Qua đó, GreenHub đề xuất các kịch bản xử lý rác thải cho Phú Yên – là tỉnh đi sau – cần rút kinh nghiệm ra sao. GreenHub cũng nhấn mạnh về câu chuyện xử lý rác thải nhựa – không nên chỉ tập trung xử lý đơn lẻ, mà cần nằm trong kế hoạch xử lý rác thải chung. GreenHub đề xuất Phú Yên cần có kế hoạch ưu tiên cho phân loại, xử lý rác hữu cơ – loại rác chiếm hơn 80% về mặt trọng lượng (theo kết quả kiểm toán rác thải tại Phú Yên năm 2019) – đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong phân loại rác thải và giảm nỗ lực biến rác thải thành tài nguyên.


Về kế hoạch xây dựng nhà máy đốt rác tại đây, GreenHub đề xuất Phú yên cần làm việc chặt chẽ với doanh nghiệp đầu tư để đảm bảo tuân thủ các cam kết về kỹ thuật của lò đốt, cũng như cần thực hiện phân loại rác thải tại nguồn để tận dụng tối đa tài nguyên cũng như tối ưu công suất lò đốt.
Cũng trong sự kiện này, tỉnh Phú Yên chính thức cam kết tham gia chương trình Đô thị giảm nhựa nhằm giảm thiểu và tiến tới loại bỏ ô nhiễm rác thải nhựa (RTN), với mục tiêu giảm 30% rác thải nhựa thất thoát ra môi trường vào năm 2025. Chương trình có sự tham gia của các lãnh đạo đến từ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài Nguyên và Môi Trường), Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub)

GreenHub sẽ thể tiếp tục đồng hành với tỉnh Phú Yên trên con đường thực hành KHÔNG RÁC THẢI, hành động vì một Phú Yên Xanh hơn!

Explore
Drag