Skip links

Vì sông Mê Kông không rác – Khảo sát chuỗi tái chế nhựa (Phần 2)

BẠN CÓ BIẾT?

Tại sao khảo sát của GreenHub lại hướng tới người thu mua tái chế nhựa, hay còn gọi là đồng nát, ve chai? Vai trò của họ là gì, đóng góp từ họ là chi?

Hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhé!

Những người làm ve chai, đồng nát là những người thu mua và buôn bán phế liệu, họ thuộc hệ thống thu gom phi chính thức của thành phố.

Tại Cần Thơ, nhựa phế liệu từ các khu thương mại, khu dân cư, các hoạt động sản xuất nông nghiệp được thu gom chung cùng chất thải đô thị. Vì thế, rất khó để phân tách nhựa cuối nguồn. Lúc này, nhựa sẽ được những người ve chai, đồng nát phân loại và tách riêng cùng với các loại phế liệu khác.

Một mạng lưới bao gồm: người thu gom phế liệu, các cơ sở thu mua phế liệu và các cơ sở tái chế nhựa phế liệu sẽ hình thành hệ thống thu gom rác thải có thể tái chế tại Cần Thơ. Những người thu mua và tái chế nhựa là một mắt xích quan trọng nhằm tăng cường phế liệu được tái chế và giảm thiểu lượng rác bị thải ra bãi chôn lấp.

—-

Dự án “Vì sông Mê Kong không rác – Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở Cần Thơ” do Công ty TNHH Dow Chemical Vietnam (Dow Việt Nam) tài trợ và được thực hiện bởi Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) và Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn (RECERD) với sự hỗ trợ và đồng hành của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Cần Thơ, Sở Tài Nguyên và Môi Trường Thành phố Cần Thơ.

Explore
Drag