Skip links

Ra mắt sáng kiến tác động tập thể P3CR

Ngày 15/11 vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp cùng Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) chính thức khởi động Dự án Giảm thiểu ô nhiễm. Dự án kéo dài 5 năm với ngân sách dự kiến là 11,3 triệu đô la, do đối tác của USAID là Tổ chức Winrock International phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Với vai trò như một trong các Tổ chức nòng cốt tham gia Dự án Giảm thiểu ô nhiễm, GreenHub phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn E-Policy thực hiện một trong bảy sáng kiến của Dự án. Sáng kiến Tác động tập thể “Doanh nghiệp, cộng đồng và người tiêu dung tiên phong có trách nhiệm giảm thải rác thải nhựa tại Việt Nam” (P3CR) có mục tiêu hỗ trợ tăng cường tính thực thi của hệ thống về Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đối với chất thải bao bì nhựa thông qua cơ chế đối thoại đa bên của Tổ công tác Quốc gia và các mô hình thí điểm hướng tới sự thành công về kinh tế, xã hội và môi trường.

Thông qua các hoạt động can thiệp như Tăng cường hiệu quả và thúc đẩy thực thi cơ chế EPR thông qua Tổ công tác EPR Quốc gia; Đồng thiết kế và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thực hiện mô hình phân loại, thu gom và thúc đẩy chuỗi tái chế bao bì nhựa thông qua cách tiếp cận tác động tập thể; và Áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin, P3CR mong muốn:

(1) Tăng cường năng lực cho Tổ công tác Quốc gia EPR được tăng cường năng lực và cải thiện cách thức hoạt động nhằm phát huy tối đa hiệu quả;

(2)Tăng tính khả thi của các quy định EPR, thực hiện một cách minh bạch và công khai các quy định này thông qua sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội, môi trường và cung cấp phản hồi cho việc xây dựng chính sách;

(3) Việc thực hiện chính sách EPR được thực tiễn hơn thông qua những kết quả đã được chứng minh của mô hình thí điểm tái chế rác nhựa tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội;

(4) Các nhóm cộng đồng địa phương xây dựng, thực hiện chương trình khoa học công dân nhằm hỗ trợ, giám sát và báo cáo về kết quả triển khai EPR và quản lý chất thải nhựa của khối tư nhân, người dân và khu vực phi chính thức.

Dự kiến sẽ có 50 cán bộ chủ chốt của Bộ TNMT và Ủy ban nhân dân các cấp; 110 doanh nghiệp; 10 trường Đại học và Viện nghiên cứu; 200 thành viên Hội phụ nữ cấp Thành phố/ Quận/ Huyện; 10 tổ chức phi lợi nhuận (NGO), tổ chức xã hội dân sự (CSO); và 10.000 công dân/ người tiêu dùng/ thành viên cộng đồng sẽ được hưởng lợi từ sáng kiến.

Explore
Drag