Skip links

GreenHub/Dự án Vịnh Xanh: Kiểm toán rác thải – Công cụ đắc lực trong quản lý rác thải Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Ô nhiễm môi trường đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của toàn cầu bởi tác động to lớn của nó đến con người và sinh vật. Ô nhiễm môi trường do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động của con người thải các chất thải ra ngoài môi trường.

GreenHub thực hiện các khảo sát và nghiên cứu về nguyên nhân cũng như thực trạng ô nhiễm môi trường bởi rác thải từ hoạt động sinh hoạt của con người. GreenHub đã kết hợp với tổ chức Môi trường Thái Bình Dương (Pacific Environment) thực hiện hoạt động kiểm toán rác thải, trong đó có kiểm toán rác thải hộ gia đình. Trên cơ sở khảo sát và tìm hiểu các hoạt động đang diễn ra, nhóm khảo sát đã chọn phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh – là một phường mà Hội Phụ nữ rất tích cực trong hoạt động thu gom rác thải của địa phương – làm địa điểm để thí điểm thực hiện việc kiểm toán rác thải.
Trong 2 ngày 12, 13 tháng 6 năm 2018, GreenHub cùng đại diện của GAIA (Liên minh toàn cầu về các sáng kiến thay thế đốt rác) đã tổ buổi tập huấn về kiểm toán rác thải tại Hội trường UBND phường Hồng Gai. Buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của người dân về rác thải, hướng dẫn người dân phân loại rác thải tại nhà, đồng thời truyền đạt kỹ năng kiểm toán rác thải theo mô hình của tổ chức Môi trường Thái Bình Dương.

Bà Trần Thị Hoa (Giám đốc GreenHub) chia sẻ về các hoạt động mà GreenHub đang thực hiện, cũng như ý nghĩa của công cụ Kiểm toán rác thải.
Tiếp theo đó, nhóm nghiên cứu lựa chọn ngẫu nhiên 58 hộ gia đình thuộc phường Hồng Gai và thực hiện kiểm toán rác thải ( dựa trên cam kết thực hiện nghiêm túc các hoạt động của nhóm khảo sát và phân loại theo đúng quy trình đã được hướng dẫn tại buổi tập huấn). Quá trình kiểm toán rác thải diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6 năm 2018.
 Ông Miko Ãlino (GAIA) giới thiệu phương pháp phân loại rác thải

Nhóm khảo sát đã tiến hành kiểm toán rác thải ngẫu nhiên 58 hộ gia đình trên  thông qua phương pháp cân đo trực tiếp về khối lượng và thể tích. Dụng cụ nhóm khảo sát dùng để tiến hành cân đo là cân và thùng chứa. Nhóm khảo sát sẽ tiến hành phân chia khu vực và đến từng hộ dân để nhận rác thải phân loại và thực hiện cân các loại rác đã phân ra của mỗi hộ ra đình. Sau đó, thu nhận rác vô cơ đưa về điểm tập kết, tiến hành các bước tiếp theo của hoạt động kiểm toán.

Nhóm khảo sát và Hội phụ nữ phường tại buổi ra quân kiểm toán đầu tiên
 Nhóm khảo sát đến thu gom rác thải từ từng hộ gia đình
Sau mỗi ngày, lượng rác vô cơ tại 58 hộ gia đình sẽ được tập kết tại địa điểm quy định, nhóm khảo sát cùng các thành viên của Hội Phụ Nữ phường Hồng Gai sẽ thực hiện phân loại chi tiết thành 20 nhóm rác khác nhau:

Tại điểm tập kết, nhóm khảo sát và các đại diện hội phụ nữ sẽ tiến hành phân loại chi tiết và cân khối lượng rác của cả 58 hộ dân thu được trong 1 ngày.
Sau 7 ngày tiến hành kiểm toán rác thải, nhóm chuyên gia tham gia khảo sát đã đưa ra được một số kết quả sơ bộ như sau:


Về thành phần rác thải trong tổng khối lượng rác thải sinh hoạt trung bình của một hộ gia đình

Qua đây, chúng ta có thể thấy, chiếm tỉ trọng lớn nhất là rác thải hữu cơ, chiếm đến 64%; rác thải tái chế được chiếm 25%, rác thải từ vường chiếm 2%, và rác thải nguy hại chiếm 1%.
Về thể tích rác thải phát sinh
      Rác thải là túi nilon màu, các loại bao bì (một lớp và nhiều lớp), xốp chiếm 2/3 thể tích rác phát sinh trong 1 ngày của 1 hộ gia đình. Trong đó, túi nilon màu chiếm 16%, bao bì nhiều lớp chiếm 21% và bao bì một lớp chiếm 19% trong tổng thể tích các loại rác thải.
      Bên cạnh việc kiểm toán về khối lượng và thể tích rác thải, Nhóm khảo sát cũng đã tiến hành kiểm toán bao bì /thương hiệu trong rác thải sinh hoạt. Số bao bì kiểm toán được lên đến 1200, trong đó những bao bì với thương hiệu chủ yếu mà người dân dùng, đó là:
Chiều ngày 21 tháng 6, sau 7 ngày kiểm toán, Nhóm khảo sát đã tổ chức buổi báo cáo nhanh kết quả kiểm toán rác thải tại phường Hồng Gai và qua đó đưa ra những kiến nghị tới các bên liên quan, động viên các thành viên của Hội phụ nữ phường tiếp tục thực hiện những hoạt động này để tiến tới một khu vực kiểu mẫu trong việc thu gom, phân loại rác thải, bảo vệ môi trường.

Nhóm khảo sát chụp ảnh kỷ niệm cùng Hội phụ nữ phường Hồng Gai và các cán bộ từ các bên liên quan đến dự

Explore
Drag