Skip links

KIỂM TOÁN RÁC THẢI CÔNG CỤ QUẢN LÝ RÁC THẢI ĐẮC LỰC TẠI HẠ LONG – PHẦN 1 – CÔNG TÁC TẬP HUẤN

Ô nhiễm môi trường đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của toàn cầu bởi tác động to lớn của nó đến con người và sinh vật. Ô nhiễm môi trường do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động của con người thải các chất thải ra ngoài môi trường.

Trong nỗ lực chung sức với Hạ Long hướng đến mục tiêu trở thành Thành phố kiểu mẫu về quản lý rác thải, GreenHub thực hiện các khảo sát và nghiên cứu về nguyên nhân cũng như thực trạng ô nhiễm môi trường bởi rác thải từ hoạt động sinh hoạt của con người. GreenHub đã kết hợp với tổ chức Môi trường Thái Bình Dương (Pacific Environment) thực hiện hoạt động kiểm toán rác thải, trong đó có kiểm toán rác thải hộ gia đình. Trên cơ sở khảo sát và tìm hiểu các hoạt động đang diễn ra, nhóm khảo sát đã chọn phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh – là một phường mà Hội Phụ nữ rất tích cực trong hoạt động thu gom rác thải của địa phương – làm địa điểm để thí điểm thực hiện việc kiểm toán rác thải.


Nhóm khảo sát và Hội phụ nữ phường tại buổi ra quân kiểm toán đầu tiên

Trong 2 ngày 12, 13 tháng 6 năm 2018, GreenHub cùng đại diện của GAIA (Liên minh toàn cầu về các sáng kiến thay thế đốt rác) đã tổ buổi tập huấn về kiểm toán rác thải tại Hội trường UBND phường Hồng Gai. Buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của người dân về rác thải, hướng dẫn người dân phân loại rác thải tại nhà, đồng thời truyền đạt kỹ năng kiểm toán rác thải theo mô hình của tổ chức Môi trường Thái Bình Dương.

 Bà Trần Thị Hoa (Giám đốc GreenHub) chia sẻ về các hoạt động mà GreenHub đang thực hiện, cũng như ý nghĩa của công cụ Kiểm toán rác thải

Tiếp theo đó, nhóm nghiên cứu lựa chọn ngẫu nhiên 58 hộ gia đình thuộc phường Hồng Gai và thực hiện kiểm toán rác thải ( dựa trên cam kết thực hiện nghiêm túc các hoạt động của nhóm khảo sát và phân loại theo đúng quy trình đã được hướng dẫn tại buổi tập huấn). Quá trình kiểm toán rác thải diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6 năm 2018.

Ông Miko (GAIA) giới thiệu phương pháp phân loại rác thải

Nhóm khảo sát đã tiến hành kiểm toán rác thải ngẫu nhiên 58 hộ gia đình trên  thông qua phương pháp cân đo trực tiếp về khối lượng và thể tích. Dụng cụ nhóm khảo sát dùng để tiến hành cân đo là cân và thùng chứa. Nhóm khảo sát sẽ tiến hành phân chia khu vực và đến từng hộ dân để nhận rác thải phân loại và thực hiện cân các loại rác đã phân ra của mỗi hộ ra đình. Sau đó, thu nhận rác vô cơ đưa về điểm tập kết, tiến hành các bước tiếp theo của hoạt động kiểm toán.

Thu gom rác thải tại từng hộ gia đình


Tập kết và đưa về điểm phân loại
Explore
Drag