Skip links

Ý nghĩa không chỉ nằm trên giấy

“Một tay làm chẳng nên non

Nhiều bên hợp lại lan tỏa sống xanh”

Liên minh Không rác Việt Nam cùng các thành viên và đối tác của mình trong suốt 3 năm qua đã bền bỉ trên hành trình giảm thiểu rác thải nhựa. Nếu chỉ có một cánh tay thực hiện thì chắc là rất lâu nữa lượng rác thải mới vơi đi. Nhưng với sự hợp lực của nhiều bên đối tác thân thiết, cùng nhau đồng hành trên khắp các bãi biển Việt Nam từ Bắc vào Nam, từ Quảng Ninh đến Phú Yên, hơn 13 nghìn tấn rác đã được kiểm toán. Đây có thể là một con số lớn khi nhắc đến nhưng lại là số nhỏ đối với lượng rác thải khổng lồ đang thải ra môi trường mỗi ngày.

Tổng quan thông tin về Đánh giá chất thải và kiểm toán nhãn hiệu ở Việt Nam, 2018 – 2020

Trong hành trình Đánh giá chất thải và kiểm toán nhãn hiệu ở Việt Nam từ 2018 đến nay 2020, các dữ liệu đã được thu thập và xây dựng thành công Báo cáo đánh giá chất thải rắn và kiểm toán nhãn hiệu tại Việt Nam. Những con số, dữ liệu không chỉ nằm trên giấy mà đã góp phần tạo ra thay đổi tích cực cho môi trường Việt Nam.

Đăng ký nhận full báo cáo: http://bit.ly/BaocaoKTRT_GH

Liên minh Không rác Việt Nam là một mạng lưới bao gồm các tổ chức, cá nhân cùng quan tâm đến mục tiêu áp dụng lối sống không rác để thực hiện tốt hơn việc quản lý chất thải rắn, giảm nhựa, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam. Các thành viên của Liên minh là các tổ chức phi lợi nhuận, các thành viên chính phủ, các trường đại học và các doanh nghiệp.


Bài viết nằm trong chuyên mục Đọc Lâu Hiểu Sâu: Hiểu Rác. Đọc hiểu và cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp cùng GreenHub. 

Explore
Drag