Skip links

Dự án ” Không để người thu gom rác bị bỏ lại phía sau trong đại dịch Covid-19″

Đại dịch Covid-19 bùng nổ kéo theo khoảng thời gian giãn cách xã hội kéo dài đã gây nên không ít thách thức tới mỗi cá nhân, tổ chức, cộng đồng, đặc biệt với những người làm nghề ve chai (hay còn gọi là đồng nát) thì càng vất vả và gian nan hơn. Với mong muốn hỗ trợ phục hồi sau đại dịch Covid-19 cho nhóm phụ nữ thu gom rác phi chính thức này tại 2 xã của Hải Phòng, GreenHub chính thức khởi động dự án “Không để người Thu gom rác bị bỏ lại phía sau trong đại dịch Covid-19”

Dự án được tài trợ bởi International Relief Funds (tạm dịch: Quỹ Cứu trợ Quốc tế) do Bộ Ngoại giao Liên bang Đức và Viện Goethe khởi xướng từ năm 2020, nhằm đối phó với tác động của đại dịch đối với các tổ chức văn hoá – xã hội ở nước ngoài. Dự án sẽ triển khai từ tháng 9/2021 đến tháng 2/2022 tại 2 xã Tú Sơn và Ngũ Phúc, thành phố Hải Phòng.

Cùng dõi theo các hoạt động kết nối, nâng cao và phát triển kỹ năng cho nhóm phụ nữ thu gom rác phi chính thức tại Hải Phòng với GreenHub, hướng tới một Việt Nam xanh hơn và không ai bị bỏ lại ở phía sau.


Mục tiêu chung:

Dự án hỗ trợ GreenHub thực hiện các hoạt động phục hồi sau đại dịch Covid-19 cho các phụ nữ thu gom rác phi chính thức tại 02 xã của Hải Phòng. Ý tưởng của dự án là thí điểm tăng cường tiếp cận và làm việc một cách sáng tạo cho những phụ nữ nghèo thu gom rác phi chính thức (nhóm ve chai/ đồng nát) trong bối cảnh Covid-19.


Mục tiêu cụ thể:

Dự án nhằm mục đích phát triển và ứng dụng 01 nền tảng ứng dụng trực tuyến và công cụ truyền thông để hỗ trợ hoạt động của các nhóm lao động phi chính thức trong tình hình của đại dịch. Dự án sẽ thí điểm việc đào tạo và phát triển kĩ năng, góp phần nâng cao thu nhập cho người thu gom rác thải tại 2 xã Tú Sơn và Ngũ Phúc, thành phố Hải Phòng.


Kết quả dự kiến
  • Nhóm phụ nữ thu gom rác tham gia dự án được nâng cao về các kĩ năng giao tiếp và làm việc trực tuyến thông qua các công cụ truyền thông theo nhóm, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sức khỏe và hướng dẫn xử lý rác thải được cải thiện.
  • Nhờ việc các cá nhân thu gom rác không chỉ làm việc đơn lẻ mà có thể kết nối và tăng cường trao đổi thông tin, từ đó giúp cải thiện và thúc đẩy việc thu gom và phân loại rác thải tại hai xã của thành phố Hải Phòng.
  • Các kết quả của dự án sẽ là nền tảng để nhân rộng trong tương lai với những người thu gom rác thải khác tại Hải Phòng.


——-
Dự án “Không để người thu gom rác bị bỏ lại phía sau trong đại dịch Covid-19” được tài trợ bởi Quỹ Cứu trợ Quốc tế cho các Tổ chức Văn hóa và Giáo dục năm 2021 của Văn phòng Đối ngoại Cộng hòa Liên bang Đức, Viện Goethe và các đối tác khác: www.goethe.de/relieffund

Explore
Drag