Skip links

Phát động triển khai sáng kiến “Huy động Câu Lạc Bộ Sống Xanh tham gia quản lý rác thải tại cộng đồng trong bối cảnh dịch Covid-19, năm 2021-2022” tại Đà Nẵng

Sáng nay, ngày 18/10/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025, trong khuôn khổ lễ Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.


Cũng trong buổi lễ ký kết, Hội LHPN thành phố cùng Sở Tài Nguyên và Môi trường đã phát động triển khai sáng kiến “Huy động Câu Lạc Bộ Sống Xanh tham gia quản lý rác thải tại cộng đồng trong bối cảnh dịch Covid-19, năm 2021-2022” với tổng kinh phí là 190 triệu đồng do Dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” của USAID tài trợ, được thực hiện bởi Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (Green Hub) tại Thành phố Đà Nẵng.


Theo đó, các sáng kiến sẽ triển khai thành các hoạt động hỗ trợ địa phương thực hiện thí điểm “Câu lạc bộ Sống xanh tham gia quản lý rác thải tại cộng đồng”. Qua đó, các hoạt động từ sáng kiến sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong CLB Sống Xanh, thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường. Đồng thời, hoạt động sẽ là cơ hội để truyền thông, thúc đẩy cộng đồng cùng thực hiện có hiệu quả việc quản lý, phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu rác thải, dần thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, các hoạt động hạn chế thải rác ra môi trường.

Explore
Drag