Skip links

GREENHUB ĐỀ XUẤT HỢP TÁC CÙNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG BỘ QUY CHUẨN VỀ PHAO NỔI

Những năm gần đây, rác thải từ những phao xốp bị vỡ trong nuôi trồng thủy sản lồng, bè trên biển đã gây những tác động xấu cũng như làm mất mỹ quan môi trường biển. Trung tâm GreenHub đã hỗ trợ Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ du lịch Vạn Chài thử nghiệm Mô hình phao phủ sơn Line-X nhằm tăng độ bền của phao và hạn chế tác động đến môi trường nước biển trên vịnh. Sau 1,5 năm thí điểm phao phủ sơn Line-X, GreenHub đã chủ động làm việc với lãnh đạo Sở, ban ngành địa phương để giới thiệu kết quả đạt được của mô hình.

Ngày 30/6/2020, cuộc họp giới thiệu “Mô hình thân thiện với môi trường cho vật liệu nổi trong nuôi trồng thủy sản tại vịnh Hạ Long” đã được tổ chức bởi Sở NN&PTNT Quảng Ninh phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Phát triển xanh (GreenHub) tại Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tham dự cuộc họp có Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Ninh – Nguyễn Văn Công, Giám đốc Trung tâm GreenHub – Trần Thị Hoa và đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Sở TN&MT tỉnh, Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư tỉnh Quảng Ninh…

Sau 1,5 năm thí điểm phao phủ sơn Line-X, GreenHub đã chủ động làm việc với lãnh đạo Sở, ban ngành địa phương để giới thiệu kết quả đạt được của mô hình.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh là đơn vị tiên phong tại Việt Nam xây dựng Bộ quy chuẩn phao nổi tại địa phương. GreenHub đã chủ động đề xuất hợp tác cùng Sở để xây dựng bộ quy chuẩn về vật liệu nổi tại khu vực Vịnh Hạ Long, từ đó giúp “Mô hình phao phủ sơn Line – X” được nhân rộng, góp phần BVMT biển và đảm bảo cho nghề nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững. Cụ thể:

Thứ nhất, GreenHub kiến nghị lồng ghép vào Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa ngành thuỷ sản

Dự án Vịnh Xanh kiến nghị các cơ quan soạn thảo KHHĐ quản lý rác thải nhựa thuỷ sản cân nhắc lồng ghép đề xuất sử dụng các vật liệu thay thế. Trong đó, có thể cân nhắc ứng dụng phương pháp phủ lớp sơn Line X hoặc các loại vật liệu phù hợp khác lên bề mặt phao xốp để tăng độ bền, từ đó giảm lượng mảnh phao trôi nổi.

Thứ hai, GreenHub kiến nghị lồng ghép vào Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa tỉnh Quảng Ninh

Dự án Vịnh Xanh kiến nghị, KHHĐ quản lý rác thải nhựa của tỉnh nên cân nhắc có 01 nội dung về quản lý, kiểm soát việc sử dụng phao xốp, thay thế hoặc gia cố phao xốp trong nuôi lồng bè bằng các vật liệu phù hợp.

Đồng thời, kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cân nhắc lồng ghép 01 nội dung về nhân rộng việc sử dụng vật liệu gia cố phao xốp trong nuôi thuỷ sản lồng bè như sơn Line X hoặc các vật liệu tương tự.

Thứ ba, GreenHub kiến nghị lồng ghép vào Đề án Phát triển bền vững kinh tế thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Về việc cân nhắc lồng ghép thêm 01 giải pháp về nhân rộng việc sử dụng vật liệu gia cố phao xốp trong nuôi thuỷ sản lồng bè ở trong Phần Giải pháp của Đề án. Đồng thời, bổ sung thêm vào Bảng Danh mục các chương trình, dự án, đề án ưu tiên đầu tư trong lĩnh thủy sản trong Đề án, thêm 01 dự án về “Trình diễn, nhân rộng mô hình sử dụng sơn Line X gia cố phao xốp trong nuôi thuỷ sản lồng bè trên biển” trong giai đoạn 02 năm 2021-2022 và giao cho Trung tâm Khuyến Nông tỉnh chủ trì thực hiện.

Thứ tư, GreenHub kiến nghị lồng ghép vào nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá tác động của chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp đến môi trường và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm do chất thải nhựa (lĩnh vực thuỷ sản)” trong thời gian 2 năm 2020-2021

Dự án Vịnh Xanh kiến nghị VIFEP và Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét cân nhắc, đề xuất việc sử dụng vật liệu gia cố phao xốp trong nuôi thuỷ sản biển lồng bè là sơn Line X hoặc các loại vật liệu tương tự phù hợp khác vào trong Nội dung số 2, số 4, số 5 và số 6 của nhiệm vụ điều tra. Đồng thời, khi xây dựng và ban hành chính sách quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa trong sản xuất thuỷ sản sẽ cân nhắc lồng ghép nội dung về sử dụng vật liệu gia cố phao xốp trong nuôi thuỷ sản biển lồng bè.

Explore
Drag