Skip links

Vì sông Mê Kông không rác – Khảo sát chuỗi tái chế nhựa tại Cần Thơ

Nằm trong dự án “Vì sông Mê Kông không rác – Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở Cần Thơ”, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) đã tiến hành các đợt khảo sát nhằm nghiên cứu những đặc điểm của các cơ sở thu mua nhựa phế liệu trong hệ thống thu mua, tái chế nhựa phế liệu tại thành phố Cần Thơ.

Khảo sát được tiến hành để đánh giá vai trò, đặc điểm của các cơ sở thu mua và tái chế trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cũng như đặc điểm nhựa phế liệu tại thành phố để địa phương cùng phối hợp với GreenHub đưa ra những giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Khảo sát hướng tới nhóm cơ sở THU GOM và cơ sở TÁI CHẾ nhựa phế liệu tại 5 quận thuộc thành phố Cần Thơ:

  • Bình Thuỷ
  • Ô Môn
  • Thốt Nốt
  • Ninh Kiều
  • Cái Răng

Nhóm cán bộ GreenHub đã phối hợp với địa phương thực hiện các phương pháp khảo sát:

  • Điều tra bằng phiếu hỏi
  • Khảo sát thực địa và phỏng vấn trực tiếp
  • Phân tích và đánh giá số liệu

Hãy cùng chúng mình khám phá thêm những điều hay ho, thú vị sau đợt khảo sát mà cán bộ GreenHub đã thu thập được nhé ^^

—-

Dự án do Công ty TNHH Dow Chemical Vietnam (Dow Việt Nam) tài trợ và được thực hiện bởi Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) và Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn (RECERD) với sự hỗ trợ và đồng hành của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Cần Thơ, Sở Tài Nguyên và Môi Trường Thành phố Cần Thơ.

Explore
Drag